Phalaenopsis malipoensis

Phalaenopsis malipoensis został oficjalnie opisany i nazwany przez dwóch chińskich naukowców, Z.J.Liu i S.C.Chen, w roku 2005 w Acta Botanica Yunnanica. Obaj uczeni uznali, że roślina ta pochodzi z  południowo-wschodniej części górzystej prowincji Junnan, Malipo. Taka jest też etymologia nazwy tej malutkiej ćmówki a jej nazwa w języku chińskim brzmi ma li po hu die lan (hu die w języku chińskim oznacza motyla).

Phalaenopsis venosa

Podrodzina: Epidendroideae Plemię: Vandeae Podplemię: Aeridinae Synonimy: Polychilos venosa (Shim i Fowlie) Shim ex Fowlie, 1982. Odmiany: brak © Foto: epicphals. Ćmówka ta zawdzięcza swoją nazwę łacińskiemu przymiotnikowi venosus, venosa, venosum, który po polsku znaczy żyłkowana. Phalaenopsis venosa to gatunek stosunkowo „młody” jeśli chodzi o zapis w historii odkryć botanicznych. Odkryta około roku 1980 w…

Phalaenopsis stobartiana

Podrodzina: Epidendroideae Plemię: Vandeae Podplemię: Aeridinae Synonimy: Kingidium stobartianum (Rchb. f.) Seidenf., 1988., Phalaenopsis wightii var. stobartiana (Rchb. f.) Burb., 1882., Polychilos stobartiana (Rchb. f.) Shim 1982., Doritis stobartiana (Rchb. f.) T. Yukawa K. Kita., 2005. © Foto: epicphals Ta zagadkowa nieco ćmówka nosi imię nadane jej przez H. G. Reichenbacha w roku 1877 na…

Phalaenopsis inscriptiosinensis

Podrodzina: Epidendroideae Plemię: Vandeae Podplemię: Aeridinae Synonimy: brak Odmiany: brak Foto: © Alain Brochart. Wszelkie prawa zastrzeżone. Phalaenopsis inscriptiosinensis został po raz pierwszy prawidłowo opisany w roku 1983. Opisu dokonał Jack A. Fowlie. Opis ten powstał na podstawie pierwszego kwitnienia rośliny, które miało miejsce w lipcu 1982 roku w arboretum w Los Angeles. Wcześniej jednak,…

Phalaenopsis equestris

Podrodzina: Epidendroideae Plemię: Vandeae Podplemię: Aeridinae Synonimy: Stauroglottis equestris Schauer, 1843., Phalaenopsis rosea Lindl. 1848., Phalaenopsis riteiwanensis Masam., 1934. Odmiany: Phalaenopsis equestris (Schauer) Rchb.f. f. alba Christenson., 2001., Phalaenopsis equestris (Schauer) Rchb.f. f. aurea Christenson.,2001., Phalaenopsis equestris (Schauer) Rchb.f. f. cyanochila O.Gruss., 2001., Phalaenopsis equestris (Schauer) Rchb.f. var. rosea Valmayor & Tiu., 1984. Foto: ©…