Ssp. (subspecies), var. (variety) czy f. (form)?

Bardzo często w nazwach kupowanych, czy oglądanych przez nas storczyków pojawiają się tajemniczo brzmiące skróty: ssp., var., f. Jaka jest między nimi różnica i co właściwie oznaczają? © Foto: Gene Tobia SSp. to skrót od słowa subspecies, czyli podgatunek. Terminu tego botanicy używają wówczas, gdy mówią lub piszą o populacji, która wyróżnia się istotną cechą,…